• img-20180404-194619-hdr

  img-20180404-194619-hdr

 • caption

  caption

 • chicken

  chicken

 • couple

  couple

 • fresh-grill-fish-yumy

  fresh-grill-fish-yumy

 • grill-fish-fish-haaaaa

  grill-fish-fish-haaaaa

 • img-20180907-195303-largejpg

  img-20180907-195303-largejpg

 • img-20180907-195721-largejpg

  img-20180907-195721-largejpg

 • lemon-coriander-soup

  lemon-coriander-soup

 • moaa

  moaa

 • raita

  raita

 • samosa

  samosa

 • shiva-shakti-restaurant

  shiva-shakti-restaurant

 • specailfood

  specailfood

 • spring-roll

  spring-roll

 • tomato-soup

  tomato-soup

 • vegetable

  vegetable

 • vegetable-pakoda

  vegetable-pakoda

Địa điểm Danh mục:Thẻ Địa điểm :

Hồ sơ
Hình ảnh
Bản đồ
Nhận xét
 • Không tìm thấy Hồ sơ

  Xin lỗi, không tìm thấy hồ sơ nào. Vui lòng điều chỉnh tiêu chí tìm kiếm của bạn và thử lại.

  Bản đồ của Google không được tải

  Rất tiếc, không thể tải API Google Maps.

 • Để lại một đánh giá