• loft-stop-cafe-6

  loft-stop-cafe-6

 • 15826670_1400146530016452_8421378072208007220_n

  15826670_1400146530016452_8421378072208007220_n

 • 15578331_1377039885660450_5971241899458018343_o

  15578331_1377039885660450_5971241899458018343_o

 • 15591154_1377039592327146_6847101828009736368_o

  15591154_1377039592327146_6847101828009736368_o

 • 15326405_1348188455212260_8411975831866098435_n

  15326405_1348188455212260_8411975831866098435_n

 • 14608895_1311222835575489_7784507984055615697_o

  14608895_1311222835575489_7784507984055615697_o

 • 14889718_1311206095577163_4976817456414168701_o

  14889718_1311206095577163_4976817456414168701_o

 • 16473242_1432138110150627_3993512479009695882_n

  16473242_1432138110150627_3993512479009695882_n

 • 25073220_1754189947945440_7991386252599947087_o

  25073220_1754189947945440_7991386252599947087_o

 • loft-stop-cafe-6-1

  loft-stop-cafe-6-1

 • loft-stop-cafe-5

  loft-stop-cafe-5

 • outside-photo

  outside-photo

 • chicken-and-rice

  chicken-and-rice

 • my-spicy-duck-yummy

  my-spicy-duck-yummy

 • photo3jpg-5

  photo3jpg-5

 • photo1jpg-20

  photo1jpg-20

 • loft-stop-cafe-4

  loft-stop-cafe-4

 • photo0jpg-37

  photo0jpg-37

 • loft-stop-cafe-3

  loft-stop-cafe-3

 • loft-stop-cafe-2

  loft-stop-cafe-2

 • loft-stop-cafe-1

  loft-stop-cafe-1

 • loft-stop-cafe

  loft-stop-cafe

 • photo0jpg-36

  photo0jpg-36

 • photo2jpg-9

  photo2jpg-9

 • photo1jpg-19

  photo1jpg-19

 • inside-of-restaurant-1

  inside-of-restaurant-1

 • inside-of-restaurant

  inside-of-restaurant

 • stop-cafe-1

  stop-cafe-1

 • spaghetti-bolognese

  spaghetti-bolognese

 • steak-with-fries

  steak-with-fries

 • chicken-cordon-blue

  chicken-cordon-blue

 • beef-bourguignon

  beef-bourguignon

 • grilled-fish

  grilled-fish

 • stop-cafe

  stop-cafe

 • photo0jpg-35

  photo0jpg-35

Địa điểm Danh mục:Thẻ Địa điểm :

Hồ sơ
Hình ảnh
Bản đồ
Nhận xét
 • Không tìm thấy Hồ sơ

  Xin lỗi, không tìm thấy hồ sơ nào. Vui lòng điều chỉnh tiêu chí tìm kiếm của bạn và thử lại.

  Bản đồ của Google không được tải

  Rất tiếc, không thể tải API Google Maps.

 • Để lại một đánh giá