• 45838335_2363985320339505_3420885655343857664_n

  45838335_2363985320339505_3420885655343857664_n

 • 45722460_2360145110723526_2683173761821179904_n

  45722460_2360145110723526_2683173761821179904_n

 • 45731022_2360145084056862_2620202132443234304_n

  45731022_2360145084056862_2620202132443234304_n

 • 45705371_2360145040723533_8198461121972142080_n

  45705371_2360145040723533_8198461121972142080_n

 • 45800832_2360145024056868_6536433396896235520_n

  45800832_2360145024056868_6536433396896235520_n

 • 45887193_2360144910723546_121639495366868992_n

  45887193_2360144910723546_121639495366868992_n

 • 45739839_2360144887390215_6205123656952053760_n

  45739839_2360144887390215_6205123656952053760_n

 • 45721866_2360144844056886_3387371608921341952_n

  45721866_2360144844056886_3387371608921341952_n

 • 45838335_2363985320339505_3420885655343857664_n-1

  45838335_2363985320339505_3420885655343857664_n-1

 • parma-bruchetta-on-house

  parma-bruchetta-on-house

 • ciopino-hake-prawns-clams

  ciopino-hake-prawns-clams

 • roof-top-terrasse

  roof-top-terrasse

 • roof-top-dinning-room

  roof-top-dinning-room

Địa điểm Danh mục:Thẻ Địa điểm :

Hồ sơ
Hình ảnh
Bản đồ
Nhận xét
 • Không tìm thấy Hồ sơ

  Xin lỗi, không tìm thấy hồ sơ nào. Vui lòng điều chỉnh tiêu chí tìm kiếm của bạn và thử lại.

  Bản đồ của Google không được tải

  Rất tiếc, không thể tải API Google Maps.

 • Để lại một đánh giá