Thẻ: Tam Đảo

  • 145802422

  Sofia Tam Dao Hotel & Spa

  • 155819713

  Royal Huy Hotel Tam Dao

  • 152362385

  Khách sạn Báo Nhân Dân

  • 164694031

  Chan May Hotel

  • 20294430_1407024059380047_4424295257340336809_n

  Rock Cafe Tam Đảo

  • 25348673_1801783936498912_5306236878014119702_n

  Quán Gió Tam Đảo

  • 18813820_1353790314703422_7573914708235668103_n

  Rock Cafe Tam Đảo

  • tam-dao-golf-resort-1

  Tam Dao Golf & Resort